Trang chủ / Sinh học / Bài tập Sinh học / Bài tập Cơ chế di truyền và biến dị cấp độ phân tử

Bài tập Cơ chế di truyền và biến dị cấp độ phân tử

Câu 1: Các bộ ba trên mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là:

 
 
 
 

Câu 2: Một gen có chiều dài 0,306 micrômet và trên một mạch đơn của gen có 35% xitôzin và 25% guanin. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen bằng:

 
 
 
 

Câu 3: Một phân tử ADN có tổng số 2128 liên kết hiđrô. Trên mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại A bằng số nuclêôtit loại T; số nuclêôtit loại G gấp 2 lần số nuclêôtit loại A; số nuclêôtit loại X gấp 3 lần số nuclêôtit loại T. Số nuclêôtit loại A của ADN là

 
 
 
 

Câu 4: Cấu trúc của prôtêin được mã hóa không theo nguyên tắc:

 
 
 
 

Câu 5: Một phân tử ADN có chiều dài 510 nm và trên mạch một của gen có A + T = 900 nuclêôtit. Số nuclêôtit mỗi loại của ADN trên là

 
 
 
 

Câu 6: Đại phân tử đóng vai trò là vật chất mang và truyền đạt thông tin di truyền là

 
 
 
 

Câu 7: Một gen của sinh vật nhân sơ có guanin chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Trên một mạch của gen này có 150 ađênin và 120 timin. Số liên kết hiđrô của gen là

 
 
 
 

Câu 8: Mã di truyền có tính thoái hóa là do

 
 
 
 

Câu 9: Ở sinh vật nhân thực, côđon nào sau đây mã hoá axit amin mêtiônin?

 
 
 
 

Câu 10: Gen mang thông tin mã hóa cho các sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc hay chức năng của tế bào là

 
 
 
 

Bình luận

bình luận

Có thể bạn quan tâm

Bài tập nguyên phân giảm phân có đáp án

Tổng hợp các bài tập về nguyên phân và giảm phân có đáp án giúp các …